LLEI DE TRANSPARÈNCIA

En cumpliment de la llei de transparència (veure Ordre JUS/152/2018 publicada al DOGC 7707) la Fundació Naccari Ravà, com a entitat de mida reduïda que no percep finançament públic, posa a disposició per cosulta pública les següents dades:

  • Activitats de la Fundació Naccari Ravà

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, per tal de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que desenvolupen projectes d’educació, integració i ajuda als infants.

b) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que fan recerca cientifica o assistència sanitària en especialitats relacionades amb malalties d’infants.

c) Col·laboració econòmica amb persones amb necessitats econòmiques concretes que no tenen capacitat suficient per assumir-les.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les formes que les regulen especificament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos i llicències pertinents.

  • Adreces de correu postal i electrònic: 

C/Villarroel 253 entresol, 08036 Barcelona | fundació@fnr.cat

  • Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu:

Ignasi Roda Fàbregas. Patró i president de la Fundació Naccari Ravà

Joan Pau Tornos Mas. Patró i secretari del patronat

Oriol Roda Noguera. Patró

Marc Roda Noguera. Patró

Nil Roda Noguera. Patró

Estela Sole Vila. Patrona

Immaculada Carné Muntané. Patrona

Maria Deig Fernández-Conde. Patrona

Carles Agustí Garcia-Navarro. Patró

Sergi Noguera Garcia. Patró

Anna Ferrer Admetlla. Gerent de la Fundació Naccari Ravà

  • Estructura directiva i de govern:

Veure c)

  • Estructura organitzativa:
  • Fins o finalitats de la Fundació:

La Fundació té per objecte qualsevol activitat benèfica social, en la ciutat de Barcelona, relacionada amb la protecció a la infància, la salut i l’educació. El Patronat decidirà lliurement les regles per determinar les persones que seran beneficiàries

  • Missió de l’entitat:  

La Fundació Naccari Ravà dóna suport a iniciatives en tres àmbits: infància – salut – educació, amb l’objectiu de treballar per un món més just, solidari i conscient. Prioritza les actuacions que potencien l’autonomia de les persones i també actua en situacions de risc d’exclusió social.

Resultat de les activitats acomplertes:

ACIDH: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà. Per la integració social i laboral de persones amb intel·ligència límit.

Ajut destinat a l’escola d’adults, la qual ha servit a 23, 28 i 7 alumnes els dilluns, dimarts i dimecres, respectivament. A banda, ha dut a terme tallers de cuina extraescolar els dijous, amb 8 alumnes i un curs de competències digitals els dilluns i dimecres, amb 12 alumnes. El total d’alumnes becats amb el suport de la nostra fundació és de 14 alumnes.

Àmbit territorial: Barcelona

AFEV: enTàndem: un universitari/ària es troba durant sis mesos un cop per setmana amb un noi o noia de zones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu d’evitar l’abandó escolar a través de l’acompanyament personal.

El 2018 el jovent voluntari que s’ha dedicat a acompanyar infants i adolescents a enTàndem han aportat en total 6900 hores de voluntariat per la causa de la lluita contra les desigualtats sòcioeducatives. A més, però, han participat a d’altres accions promogudes per l’AFEV.

Àmbit territorial: Barcelona

CVI: solucions per millorar la vida de les persones amb alguna discapacitat física. El nombre de persones beneficiades amb l’ajut ha estat de 13 (8 amb productes de suport i 5 amb obres de condicionament a casa seva i productes de suport)

Àmbit territorial: Barcelona

EL Til·ler: ajut per a l’educació d’infants amb necessitats educatives especials de l’escola (6 infants)

Àmbit territorial: Bellaterra

Nuevo Horizonte: ajut per a la construcció d’una escola a la regió del Petèn, a Guatemala. L’ajuda es destina a material escolar i al sou dels mestres.

Àmbit territorial: Guatemala

Espiral: Mas Vilartimó, Escola de Vida, ofereix una educació integral per a nois i noies desorientats. Durant el 2018 es van construir infraestructures i es va formar l’Equip Vital.

Àmbit territorial: Prats del Lluçanès

Fundació 4 Vents: ajut a les mares immigrants del Raval. El total de famílies que han estat ateses durant el curs (siguin pocs o molts dies) han estat 38, i els infants atesos 43.

Àmbit territorial: Barcelona

Fundació Biblioteca Social: col·laboració per a la creació d’un audiovisual que es basa inicialment en els continguts dels vídeos dels projectes guanyadors del Premi que atorga la Fundació “Biblioteca pública i compromís social”. Aquests projectes, de biblioteques de diferents poblacions espanyoles amb contextos socials diversos, mostren una pluralitat d’intervencions que van des de: 1- Infància en risc d’ exclusió en un barri amb desigualtats socials, 2- Infància amb llargues hospitalitzacions oncològiques, 3- Integració d’ infants a la seva comunitat.

Àmbit territorial: Barcelona

L’Arc: Taller de música al Raval, música i arts escèniques per generar convivència i respecte entre persones de diferent condició socioeconòmica, cultural i religiosa.

Àmbit territorial: Barcelona

L’Ortiga: educació en agroecologia. Hort ecològic que recupera varietats i cultius antics i on col·laboren persones en risc d’exclusió social.

Àmbit territorial: Barcelona

Fundació Pare Manel

Projecte FIL (Formació i Inserció Laboral), que engega processos d’experimentació i iniciació laboral amb joves del barri de Verdum i Roquetes que han acabat el seu procés d’escolarització i s’enfronten a la tasca de trobar feina. Aquest curs els participants en el projecte han estat 19  joves (5 entre 17-18 anys; 10 entre 19 i 25 i 4 de més de 25 anys). També han assessorat 13 joves més sobre estudis o recerca de feina.

Àmbit territorial: Barcelona

FUCAP: concessió de tres beques a estudiants per a Investigacions (experimentals) de la medicina integrativa en les malalties respiratòries i una beca per a l’ajut per a Estades en Centres Estrangers de Reconegut Prestigi.

Àmbit territorial: Barcelona

BIT: Associació de familiars, alumnes, treballadors i usuaris discapacitats psíquics de Bogatell. L’objectiu és oferir recolzament a les famílies i als mateixos afectats a través de fisioteràpia, música, sortides… A banda, es subvenciona el lloguer d’un pis tutelat.

Àmbit territorial: Barcelona

Classroom Alive / bootcamp: Un nou model d’educació en el qual els alumnes dissenyen el seu propi aprenentatge i estudien mentre viatgen a peu per diferents llocs del món, s’autoorganitzen i fomenten el lideratge entre iguals.

Àmbit territorial: Europa