Missió i valors

La Fundació Naccari Ravà treballa per contribuir a una societat millor:

Més constructiva i solidària
Més igualitària i conscient
Que afavoreixi l’autonomia de les persones

Origens

La Fundació Naccari Ravà és una fundació privada, amb seu a Barcelona,
que dóna suport a iniciatives en tres àmbits: infància, salut i educació.
Les seves intervencions són principalment a Catalunya, tot i que també col·labora
amb projectes internacionals. N’és president el Sr. Ignasi Roda Fàbregas.

L’origen de la fundació es remunta a l’any 1987, quan l’empresària Sílvia Naccari
Ravà la va crear i impulsar. Ho va fer en nom del seu pare, l’enginyer d’origen italià
Òscar Ravà, home de gran empenta que va crear una important empresa automobilística a Catalunya. Des del seu origen la finalitat fundacional està adreçada a la infància,
la salut i l’educació. L’any 2013 va morir la seva fundadora, i el patronat va decidir
canviar el nom de la fundació en memòria seva.

Projectes

Cada any donem suport econòmic a entitats que impulsen projectes
emmarcats dins els nostres eixos fundacionals:

Salut

Col·laborem amb projectes tant en
l’àmbit assistencial com de recerca,
sempre que tinguin relació directa
amb la millora del present i el futur
de la salut de les persones.

Educació

Donem suport a entitats que
promouen valors i capacitats que
contribueixen a una societat amb
més igualtat d’oportunitats.

Infància

Ajudem a entitats que treballen per
a la inclusió dels infants i les seves
famílies des d’una visió integral,
donant cobertura a menors en risc
d’exclusió, garantint i millorant
el temps de lleure dels infants.

Projectes en curs

Nuevo Horizonte

DESENVOLUPAMENT DE L’EDUCACIÓ POPULAR

Activitats educatives, culturals, socials
i polítiques per al foment dels valors
i principis històrics de la comunitat
indígena de Guatemala

La Vinya

AL VENT

Prevenció, suport i socialització d’infants i joves en situació de risc social a través d’activitats d’educació en el temps de lleure. Suport a famílies amb necessitats econòmiques greus i a adults en les últimes etapes de la vida.

Fundació Educació
Solidària

ESCUELITAS DE TAREAS (MÈXIC)

Cooperació al desenvolupament a través
d’una eina educativa en horari extraescolar on nens i nenes d’escassos recursos, joves i adults de barris marginals de Mexicali i Tijuana (Mèxic) exerceixen de mestres. Promoció del voluntariat.

Escola Waldorf-Steiner
El Til·ler

Escolarització de nens i nenes a partir d’un currículum propi homologat pel
Departament d’Educació. Atenció a la diversitat des del reforç educatiu i des de l’àmbit mèdic i psicomotriu, amb intervencions com la integració neurofuncional, la pedagogia de suport i l’artteràpia.

El Llindar

CYBERLLINDAR

Projecte que treballa per reduir la bretxa digital entre les diferents realitats socials i afavorir el futur dels joves exclosos del sistema educatiu, promoure que hi retornin i tinguin accés a la qualificació professional de manera que puguin millorar la seva ocupabilitat.

Associació
Punt de Referència

PROJECTE ATENEA

Programa que treballa per afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida del jovent extutelat i en risc d’exclusió social. Dona cobertura en tres àmbits clau: el suport emocional, l’habitatge i el seguiment socioeducatiu.

Fundació Privada Servei
Solidari per la Inclusió Social

PROJECTE ROSSINYOL

Acollida sociolingüística i acompanyament per a la inserció social a persones d’origen migrant, assistència jurídica i classes de llengua castellana i catalana, formació en TIC i coneixement de l’entorn. Fomenta la inserció laboral a través de l’autoocupació, l’acompanyament residencial i educatiu a joves extutelats i menors estrangers no acompanyats.

AFEV. En Tàndem

Programa de mentoria social i educativa entre voluntariat jove i nois/es en situacions de risc d’exclusió per contribuir a la reducció de les desigualtats socials i educatives. El vincle de confiança i amistat establert
entre la parella de mentoria treballa les
necessitats personals, socials i acadèmiques de les persones acompanyades (estudiants de Primària i ESO derivades pels centres educatius, Centres Oberts i/o Serveis Socials).

Associació
Noves Vies

ACOMPANYAMENT SOCIOJURÍDIC
A MENORS MIGRANTS NO ACOMPANYATS

Assessorament jurídic i representació legal davant les instàncies judicials a menors estrangers no acompanyats; proporciona assistència i representació davant dels jutjats i ofereix formacions a centres de menors, tant a usuaris com a professionals.

Pare Manel

FIL (FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
DE JOVES EN EXCLUSIÓ SOCIAL)

Atenció i acompanyament de la infància i adolescència en risc social a través d’una acció educativa integral. Espai de centre obert diari amb reforç escolar, lleure educatiu, salut i alimentació… Millora l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves amb itineraris individualitzats i espais productius com a recurs pont

Acidh (Associació
Catalana d’Integració i
Desenvolupament Humà)

ESCOLA ADULTS

Ofereix un cicle complet des de ’adolescència fins a la vellesa acollint, formant i integrant, social i laboralment, a més de 700 persones amb Intel·ligència límit (IL)

CVI (Centre de
Vida Independent)

PLA D’ADAPTACIÓ A LA LLAR.
ASSISTÈNCIA DIRECTA A LES PERSONES

Diagnòstic per part de l’equip multidisciplinari (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, logopeda, treballadora social) i valoració de les necessitats de persones amb dependència i/o discapacitat, s’especifiquen els productes que li facilitaran l’autonomia, s’instal·len i s’ensenya a la persona i al familiar/cuidador a fer-los servir. Formació i recerca.

Xamfrà

RÀDIO XAMFRÀ

L’objectiu del projecte és garantir el dret a l’accés cultural, vetllant per la participació diversa a tots nivells i generant un espai de convivència no segregat, on tothom es senti segur/a i acollit/da. Els participants són infants, joves i persones adultes, amb èmfasi en les persones i col·lectius en risc d’exclusió i alta vulnerabilitat.

Fundació Blanquerna

(GRUP DE RECERCA EN SALUT, ACTIVITAT FÍSICA
O ESPORT): PLA D’ADHERÈNCIA A L’ESPORT

Formació d’estudiants i professionals en el camp universitari, formació en investigació i tesis doctorals. Aquest projecte es centra en diferents aspectes de l’activitat física i l’esport relacionats amb la salut i activitat física

Fundació Catalana
de Pneumologia

BEQUES FUCAP 2021

Convocatòria de beques per fomentar la recerca i la docència així com les relacions entre els diferents serveis i tots els pneumòlegs de Catalunya.

Associació Ressò
de Musicoteràpia

MUSICOTERÀPIA PER A MENORS HOSPITALITZATS

Aplicació de la Musicoteràpia a vàries unitats de l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell; cicle de concerts als vestíbuls de l’Hospital Sant Joan de Déu i atenció individualitzada en domicilis particulars amb pacients amb malalties terminals.

Roure

REBOST COMUNITARI

El Rebost Comunitari del Casc Antic és un projecte que cobreix les necessitats alimentàries de la població en risc d’exclusió social. Busca la inclusió de la persona a la xarxa comunitària: el centre de distribució d’aliments té un format d’economat on les pròpies persones trien els aliments que necessiten, dignificant així l’ajuda alimentària

Blog

Lloguer turístic

La Vil·la Tupinetti és un xalet a segona línia de mar, a la zona del Vinyet de Sitges.
Està acabat de reformar i té capacitat per a 12 persones.
Disposa d’un jardí de 800m2 amb piscina privada.

Si esteu decidint on passar les vacances, la Vil·la Tupinetti pot ser una fantàstica
opció. Llogar-la és una manera de col·laborar amb nosaltres, perquè els beneficis
que es recullen amb el lloguer turístic retornen en projectes d’impacte social.

Contacte