https://fnr.cat/llei-de-transparencia

LLEI DE TRANSPARÈNCIA
En cumpliment de la llei de transparència (veure Ordre JUS/152/2018 publicada al DOGC 7707) la Fundació Naccari Ravà, com a entitat de mida reduïda que no percep finançament públic, posa a disposició per cosulta pública les següents dades:

•   Activitats de la Fundació Naccari Ravà

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, per tal de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
a) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que desenvolupen projectes d’educació, integració i ajuda als infants.
b) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que fan recerca cientifica o assistència sanitària en especialitats relacionades amb malalties d’infants.
c) Col·laboració econòmica amb persones amb necessitats econòmiques concretes que no tenen capacitat suficient per assumir-les.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les formes que les regulen especificament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos i llicències pertinents.
• Adreces de correu postal i electrònic: 
C/Villarroel 253 entresol, 08036 Barcelona | fundació@fnr.cat

•   Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu:

Ignasi Roda Fàbregas. Patró i president de la Fundació Naccari Ravà
Joan Pau Tornos Mas. Patró i secretari del patronat
Oriol Roda Noguera. Patró
Marc Roda Noguera. Patró
Nil Roda Noguera. Patró
Estela Sole Vila. Patrona
Immaculada Carné Muntané. Patrona
Maria Deig Fernández-Conde. Patrona
Carles Agustí Garcia-Navarro. Patró
Sergi Noguera Garcia. Patró
Anna Ferrer Admetlla. Gerent de la Fundació Naccari Ravà

•   Estats financers i memòria econòmica:
•   Comptes anuals 2017
•   Comptes anuals 2018
•   Comptes anuals 2019

•   Estatuts:
•   Estatuts Fundació Naccari Ravà

•   Estructura directiva i de govern:

Veure c)
• Estructura organitzativa:
• Fins o finalitats de la Fundació:
La Fundació té per objecte qualsevol activitat benèfica social, en la ciutat de Barcelona, relacionada amb la protecció a la infància, la salut i l’educació. El Patronat decidirà lliurement les regles per determinar les persones que seran beneficiàries
• Missió de l’entitat:  
La Fundació Naccari Ravà dóna suport a iniciatives en tres àmbits: infància – salut – educació, amb l’objectiu de treballar per un món més just, solidari i conscient. Prioritza les actuacions que potencien l’autonomia de les persones i també actua en situacions de risc d’exclusió social.
Resultat de les activitats acomplertes:
ACIDH: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà. Per la integració social i laboral de persones amb intel·ligència límit.
Ajut destinat a l’escola d’adults, la qual ha servit a 23, 28 i 7 alumnes els dilluns, dimarts i dimecres, respectivament. A banda, ha dut a terme tallers de cuina extraescolar els dijous, amb 8 alumnes i un curs de competències digitals els dilluns i dimecres, amb 12 alumnes. El total d’alumnes becats amb el suport de la nostra fundació és de 14 alumnes.
Àmbit territorial: Barcelona
AFEV: enTàndem: un universitari/ària es troba durant sis mesos un cop per setmana amb un noi o noia de zones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu d’evitar l’abandó escolar a través de l’acompanyament personal.
El 2018 el jovent voluntari que s’ha dedicat a acompanyar infants i adolescents a enTàndem han aportat en total 6900 hores de voluntariat per la causa de la lluita contra les desigualtats sòcioeducatives. A més, però, han participat a d’altres accions promogudes per l’AFEV.
Àmbit territorial: Barcelona
CVI: solucions per millorar la vida de les persones amb alguna discapacitat física. El nombre de persones beneficiades amb l’ajut ha estat de 13 (8 amb productes de suport i 5 amb obres de condicionament a casa seva i productes de suport)
Àmbit territorial: Barcelona
EL Til·ler: ajut per a l’educació d’infants amb necessitats educatives especials de l’escola (6 infants)
Àmbit territorial: Bellaterra
Nuevo Horizonte: ajut per a la construcció d’una escola a la regió del Petèn, a Guatemala. L’ajuda es destina a material escolar i al sou dels mestres.
Àmbit territorial: Guatemala
Espiral: Mas Vilartimó, Escola de Vida, ofereix una educació integral per a nois i noies desorientats. Durant el 2018 es van construir infraestructures i es va formar l’Equip Vital.
Àmbit territorial: Prats del Lluçanès
Fundació 4 Vents: ajut a les mares immigrants del Raval. El total de famílies que han estat ateses durant el curs (siguin pocs o molts dies) han estat 38, i els infants atesos 43.
Àmbit territorial: Barcelona
Fundació Biblioteca Social: col·laboració per a la creació d’un audiovisual que es basa inicialment en els continguts dels vídeos dels projectes guanyadors del Premi que atorga la Fundació “Biblioteca pública i compromís social”. Aquests projectes, de biblioteques de diferents poblacions espanyoles amb contextos socials diversos, mostren una pluralitat d’intervencions que van des de: 1- Infància en risc d’ exclusió en un barri amb desigualtats socials, 2- Infància amb llargues hospitalitzacions oncològiques, 3- Integració d’ infants a la seva comunitat.
Àmbit territorial: Barcelona
L’Arc: Taller de música al Raval, música i arts escèniques per generar convivència i respecte entre persones de diferent condició socioeconòmica, cultural i religiosa.
Àmbit territorial: Barcelona
L’Ortiga: educació en agroecologia. Hort ecològic que recupera varietats i cultius antics i on col·laboren persones en risc d’exclusió social.
Àmbit territorial: Barcelona
Fundació Pare Manel
Projecte FIL (Formació i Inserció Laboral), que engega processos d’experimentació i iniciació laboral amb joves del barri de Verdum i Roquetes que han acabat el seu procés d’escolarització i s’enfronten a la tasca de trobar feina. Aquest curs els participants en el projecte han estat 19  joves (5 entre 17-18 anys; 10 entre 19 i 25 i 4 de més de 25 anys). També han assessorat 13 joves més sobre estudis o recerca de feina.
Àmbit territorial: Barcelona
FUCAP: concessió de tres beques a estudiants per a Investigacions (experimentals) de la medicina integrativa en les malalties respiratòries i una beca per a l’ajut per a Estades en Centres Estrangers de Reconegut Prestigi.
Àmbit territorial: Barcelona
BIT: Associació de familiars, alumnes, treballadors i usuaris discapacitats psíquics de Bogatell. L’objectiu és oferir recolzament a les famílies i als mateixos afectats a través de fisioteràpia, música, sortides… A banda, es subvenciona el lloguer d’un pis tutelat.
Àmbit territorial: Barcelona
Classroom Alive / bootcamp: Un nou model d’educació en el qual els alumnes dissenyen el seu propi aprenentatge i estudien mentre viatgen a peu per diferents llocs del món, s’autoorganitzen i fomenten el lideratge entre iguals.
Àmbit territorial: Europa
• Web:
• http://fnr.cat